ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาสามารถรับข้อความแจ้งเตือน ในระบบต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา ทางระบบ LINE Notify โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กรอก "รหัสนักศึกษา" คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อ LINE Notify"
*ในกรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบไลน์ ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ*
เลือก "รับบริการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจาก LINE Notify"
เลือก "เห็นด้วยและเชื่อมต่อ"