ตรวจสอบการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต

- รอดำเนินการ -ติดตามข่าวสารและกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 จากเพจ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช