ตรวจสอบเลขที่บัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


person